O nama

Pametni grad je udruženje osnovano od strane iskusnih profesionalaca iz oblasti arhitekture, urbanističkog planiranja, saobraćaja, pejzažne arhitekture i informacionih tehnologija. Verujemo da grad postaje pametan kada ulaže u održivi, inovativni, integrativni i holistički pristup urbanom razvoju.

Naše aktivnosti organizovane su u 3 osnovna programa delovanja:

  • Grad za sve – podizanje svesti o različitim potrebama građana u prostoru, podrška održivim rešenjima urbane mobilnosti, promocija rodne ravnopravnosti u urbanističkom planiranju i projektovanju
  • Baza znanja – mreže, baze podataka i baze literature pristupačne lokalnim samoupravama i profesionalcima u planiranju na srpskom jeziku, podrška poboljšanju komunikacija među stejkholderima
  • Nove tehnologije – uvođenje pametnih rešenja u gradske komunalne službe, promovisanje holističkog pristupa urbanom metabolizmu i resursima, podsticanje energetski efikasnih, prirodnih i održivih rešenja

Naša misija je promocija održivog razvoja u Srbiji i regionu kroz projekte, događaje, istraživanja, radionice i publikacije, koje za cilj imaju ohrabrivanje inovativnosti i podizanje svesti o održivim rešenjima u lokalnom kontekstu. Želimo da svojim znanjem energijom i međunarodnim iskustvom razvijemo i podstaknemo “pametno” delovanje u svakodnevnom životu građana u Srbiji.