Osnivači

MARINA KLEYWEG

Diplomirani inženjer arhitekture / Master inženjer arhitekture

Marina je diplomirala na Arhitektektonskom Fakultetu u Beogradu dok je postdiplomske studije iz Urbanog Dizajna nastavila na University of Western Australia. U poslednjih 9 godina rada u privatnoj praksi, Marina je učestvovala u izradi preko 100 studija mobilnosti, parkinga, streetscapes kao autor ili koautor za projekte različitih obima – od pojedinačnih stambenih i komercijalnih objekata do genaralnih planova čitavih novih naselja. Marinina interesna zona prvenstveno je integrativna održiva urbana praksa. Obzirom da poseduje i diplomu iz oblasti arhitekture i urbanizma a njena interesovanja obuhvataju i modelovanje saobracaja i ekonomski menazment aseta, ona je nezamenljiv deo našeg tima. Suvlasnik je kompanija KCTT i Innovo Consulting koje se bave gradjevinskim i saobracajnim konsaltingom u Srbiji i Australiji.

MILENA ZINDOVIĆ

Diplomirani inženjer arhitekture, Master of Architecture

Milena se bavi temama održivog razvoja i rodne ravnopravnosti u urbanističkom i prostornom planiranju i projektovanju. Stručno iskustvo sticala je u Ljubljani i Beogradu, pre nego što je preuzela funkciju direktorke Javnog urbanističkog preduzeća Plan Šabac, u okviru koga je rukovodila ili sarađivala na većem broju urbanističkih planova i projekata. Dobitnica je prve nagrade u katergoriji Planova detaljne regulacije Salona urbanizma 2017. godine.

Osnovne studije završila je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Svojim najdragocenijim iskustvom smatra magistarske studije na Cornell University, Njujork, gde se fokusirala na odnos arhitekture i medija prezentacije.

Autorka je inicijative Žene u arhitekturi i urednica knjige “Žene u arhitekturi | Savremena arhitektura u Srbiji posle 1900”. Članica je inženjerske komore Srbije kao odgovorni projektant i odgovorni urbanista.

COLIN KLEYWEG

Master inženjer građevinarstva

Colin iza sebe ima 24 godine iskustva u građevinskim i saobraćajnim projektima u Australiji. Poseduje master inženjersku diplomu i počasni je član je Inženjerske komore Australije. Njegovo iskustvo je vrlo bogato i raznovrsno, od nadzora građevniskih radova do projektovanja auto-puta i čitavih drenažnih sistema. Colin je lično vršio nadzor nad izgradnjom hiljada kilomentara puta, vodovoda, kanalizacije i drenažnih sistema i nad izgradnjom desetine hiljada placeva. Takođe je učestvovao kao saradnik u izradi generalnih planova za više od 100 naselja do sada. Colinova interesovanja najviše pobuđuju kompleksni projekti gde konačni odgovor nije očigledan i gde je potrebno sagledati urbanu strukturu iz više uglova kako bi se našlo optimalno rešenje. Suvlasnik je kompanija KCTT i Innovo Consulting koji se bave građevinskim i saobraćajnim konsaltigom u Srbiji i Australiji.

MILOŠ TRIPKOVIĆ

Dizajner, Kreativni direktor marketinške agencije Crveni kengur

Miloš se bavi kreativnim industrijama poslednjih 9 godina. Akademsko obrazovanje nosi sa Šumarskog fakulteta, smer Pejzažne arhitekture i hortikulture i kombinuje ga sa iskustvima koje je stekao radeći u svetu marketinga i IT-a. Značajno iskustvo stekao je radeći kao UI/UX, a kasnije kao Senior Designer u agenciji Webpro.

Koautor je više naučnih radova prezentovanih na različitim svetskim i domaćim konferencijama i objavljenih u naučnim časopisima u oblasti nacrtne geometrije, geometrije predela i geometrije u umetnosti. Koautor je više umetničkih i multidisciplinarnih izložbi.

DAMIR JAKUPOVIĆ

IT stručnjak

Damir se bavi inovacijama u IT tehnologijama i razvojem smart uređaja. Radna iskustva sticao je u sferama IT novinarstva i programiranja. Od 2015. radi kao projekt menadžer u razvoju smart uređaja za lokalno tržište. Vodio je preko 10 projekata različitih karakteristika, i sarađivao sa partnerima iz Kine, Google-a, Nemačke, Slovenije, Makedonije i drugima. Dodatno se usavršava na polju Java programiranja, sa akcentom na programiranju za Android uređaje.

Damir vešto kombinuje svoja široka interesovanja, koja se kreću od astro-fizike, inovacija, komunikacija, do različitih vrsta sporta, sa svojim praktičnim znanjima. U poslu se uvek trudi da zadrži uvid u širu sliku i koncepte, što mu omogućava da uspešno vodi kompleksne projekte.