CILJ RADIONICE

Radionica ima za cilj da studentima ukaže na važnost koncepta integralnog/holističkog pristupa u održivom razvoju urbanističkog planiranja i projektovanja, kroz saradnju studenata arhitekture, saobraćaja i pejzažne arhitekture na izradi idejnog rešenja transformacije Njegoševe ulice u Beogradu, uz pomoć pristupa Symbiocity. Radionica omogućava studentima proveru njihovih koncepata i rešenja kroz direktnu komunikaciju sa predstavnicima građana, Grada Beograda i uspostavljanje dijalog u okviru različitih struka, što je jedan od osnovnih temelja integralnog urbanizma.

Partneri

Arhitektonski fakultet, Saobraćajni fakultet, Šumarski fakultet, Gradska uprava Grada Beograda, Pametni grad

Timovi

Formira se 9 timova sa po 4 člana. U svakom timu moraju biti zastupljeni studenti sa sva tri fakulteta.

Autorke radionice

Slađana Milovanović, Grad Beograd

Milena Zindović, Pametni grad

PROGRAM

Program traje 4 meseca i sastoji se od 5 radionica. Radionice obuhvataju kombinaciju prezentacija (teoretski deo), obilazak gradskog prostora, diskusiju i grupni rad. Uvodna radionica će studentima pružiti opšti uvod u SymbioCity pristup. Studenti će imati priliku da se upoznaju sa različitim koracima u postupku rada metodologije SymbioCity.

1. radionica

 1. Prezentacija SymbioCity metodologije i organizacije Pametni grad
 2. Uvod u metodologiju
 3. Prezentacija projektnog zadatka
 4. Timovi

Prostor: Arhitektonski fakultet

Vreme: mart, 2018

Zajednički obilazak Njegoševe ulice – vodič Milena Zindović, dipl.inž.arh.

2. radionica

 1. Check-up progresa projekta i utvrđenih koraka metodologije
 2. Participacija stanovnika Njegoševe ulice na formiranju vizije i ciljeva za prostor

Prostor: Gradska uprava Opštine Vračar

Vreme: april, 2018

3. radionica

 1. Check-up progresa projekta i utvrđenih koraka metodologije
 2. Rad na scenarijima
 3. Identifikacija sinergija

Prostor: Saobraćajni fakultet

Vreme: maj, 2018

4. radionica

 1. Check-up progresa projekta i utvrđenih koraka metodologije
 2. Procena uticaja rešenja
 3. Plan za implementaciju

Prostor: Šumarski fakultet

Vreme: maj, 2018

5. radionica

Sednica Komisije za planove (prisutni glavni gradski urbanista, predstavnici gradske uprave: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Sekretarijata za saobraćaj, Sektretarijat za javni prevoz, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, predstavnici Opštine Vračar, predstavnici javnih preduzeća: Urbanistički zavod grada Beograda, Direkcija za građevinsko zemljište, JKP „Zelenilo-Beograd“, predstavnici Fakulteta

 1. Finalna prezentacija studentskih projekata
 2. Žiriranje
 3. Razgovor studenata i predstavnika gradske uprave, Opštine Vračar i predstavnika javnih preduzeća.

Prostor: Gradska uprava grada Beograd

Vreme: jun, 2018

Izložba radova u Gradskoj Opštini Vračar

PARTNERI PROJEKTA