Forum Žene i muškarci u odgovoru na izazove klimatskih promena u Somboru

U okviru saradnje na implementaciji rodnih elemenata unutar projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ (“Climate Smart Urban Challenge”) koji su objavili Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, kancelarija UN Women Srbija, u saradnji sa Ženskim arhitektonskim društvom, razvila je plan edukativnih i zagovaračkih aktivnosti sa ciljem podrške razvijanju rodno senzitivnih kriterijuma unutar dva segmenta poziva: “Izazov otvorenih podataka” i “Izazov za inovativna rešenja”.

Kroz seriju lokalnih događaja: foruma, radionica, poseta na terenu i tematskih sesija organizovanih u saradnji sa odabranim strateškim partnerima u gradovima i opštinama širom Srbije identifikuju se potencijalne aktivnosti, inovativni projekti i novi poslovni modeli koji doprinose rodnoj ravnopravnosti unutar poziva, te mapiraju institucionalni i politički okviri i kapaciteti lokalnih samouprava za uvođenje rodnih perspektiva u razvojne politike. Podrška ženskim organizacijama, grupama u zajednici i lokalnim samoupravama da odgovore na poziv i snažno integrišu rodno osetljiva rešenja u svoje aplikacije je među primarnim ciljevima akcionog plana, kao i generalno podizanje svesti u javnosti o prednostima implementacije rodno osetljivog i održivog urbanog razvoja.

Grad Sombor prepoznat je kao strateški partner i potencijalni domaćin jednog od tri regionalna foruma koja u okviru projekta “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ kancelarija UN Women organizuje tokom februara širom Srbije. Cilj foruma u Somboru je da okupi ključne lokalne aktere, predstavnike lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, stručne javnosti iz oblasti arhitekture, urbanog planiranja, zaštite životne sredine, rodne ravnopranosti, kao i predstavnike medija, kojima će biti predstavljen mehanizam poziva i naglašen značaj sistematskog uključivanja rodne perspektive u politike i intervencije u oblasti klimatskih promena.

Program foruma:

11:00 Okupljanje gostiju / Registracija

11:20 Početak programa: Uvodni video “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”

11:30 Reč dobrodošlice: Dušanka Golubović, Gradonačelnica grada Sombora

Prezentacije:

11:40 Predstavnik/ca kancelarije UNDP: Najava predstojećih poziva za inovativna rešenja iz oblasti klimatskih promena unutar projekta “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”

11:50 Natalija Ostojić, UN Women Srbija: Rodno osetljivi kriterijumi unutar poziva za inovativna rešenja iz oblasti klimatskih promena

12.00 Milena Zindović, Žensko arhitektonsko društvo i Pametni grad: Rodni aspekti održivog planiranja

12:20 Vesna Đorđević Janjatović, JKP “Prostor”, Sombor:
Planovi za urbani razvoj Sombora

Diskusija:

12:40 Kratko predstavljanje lokalnih organizacija i diskusija na temu postojećih okvira za uvođenje rodnih perspektiva u planerske prakse.

13:30 Završetak događaja