Category Archives: Pametni grad

Konferencija i koktel ‚‚Žene i muškarci u odgovoru na klimatske promene”

U okviru saradnje na uvođenju rodne perspektive unutar projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ (“Climate Smart Urban Challenge”) koji su objavili Program Ujedinjenih nacija…

Read more

Forum Žene i muškarci u odgovoru na izazove klimatskih promena u Somboru

U okviru saradnje na implementaciji rodnih elemenata unutar projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ (“Climate Smart Urban Challenge”) koji su objavili Program Ujedinjenih…

Read more

Manifest Pametnog grada

Pametni grad vodi računa o potrebama svih svojih građana, bez obzira na godine, pol, nacionalnost, veru, boju kože, opredeljenje. Pametni grad koristi javne prostore…

Read more

Blog Pametnog grada uskoro

Pratite nas, naš blog uskoro postaje aktivan! #StayTuned

4/4